Medezeggenschaps- raad

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Elke geleding wordt vertegenwoordigd door drie personen. De zittingsduur van de MR is drie jaar. Alle ouders en leerkrachten van de school kunnen zich verkiesbaar stellen. 
De MR denkt, praat en beslist mee over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat de school/directie wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Ook kan de MR zijn standpunten kenbaar maken of daar nu wel of niet om wordt gevraagd.
Een belangrijke taak van de MR is om de achterban te informeren. Met name de ouders van de MR moeten ook in de gaten houden wat er leeft onder de ouders van al onze kinderen.
De MR heeft twee soorten rechten: instemmingsrecht en adviesrecht.
Over een aantal zaken kan de MR een advies uitbrengen. Er zijn ook zaken waarbij de instemming van de MR noodzakelijk is voordat een besluit van de school/directie doorgang kan vinden.

Wist u, dat u zelf ook ideeën, voorstellen, suggesties en problemen kunt voorleggen aan de MR?
De MR kan deze punten dan inbrengen tijdens een vergadering.

De MR is bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. Via Ouderportaal worden de namen bekend gemaakt.

Het MR-regelement kunt u hier lezen: MR-reglement Markant Onderwijs

 

Cookie instellingen