Inschrijven

Welkom
 
Welkom op de website van onze school! U heeft ons gevonden, toevallig of misschien wel heel bewust.  In ieder geval vinden wij het fijn dat u belangstelling heeft voor onze school. Op deze website kunt u allerlei informatie vinden over onze school en over het onderwijs dat wij geven. 

Wanneer moet u een school kiezen?

Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. In ons land moeten alle kinderen naar school als ze vijf jaar oud zijn. Ze zijn dan leerplichtig. 
Als uw kind drie jaar en tien maanden is, mag uw kind alvast een aantal dagdelen naar school om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal vijf dagen.
 

Nader kennismaken

Wij stellen het erg op prijs als ouders/verzorgers een bewuste keuze maken voor onze school. Allereerst kunt u de schoolgids inzien, welke ook op deze website is gepubliceerd. Mocht u dan nader kennis willen maken met onze school, dan bent u natuurlijk van harte welkom. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur.

Informatiegesprek

In een persoonlijk gesprek kan ik u dan een toelichting geven, gevolgd door een rondleiding. Dit informatiegesprek is vrijblijvend. Uw zoon of dochter is natuurlijk ook welkom bij dit gesprek. N.a.v. dat intakegesprek kunnen de ouders/verzorgers hun keuze bekend maken. Vervolgens kan via een inschrijfformulier deze keuze bevestigd worden.

Wisselen van school

Het is ook mogelijk dat u op zoek bent naar een andere school door b.v. een verhuizing. Uiteraard hebben wij dan ook de mogelijkheid om uw kind te plaatsen.
We rekenen er op dat u de huidige school van uw kind op de hoogte brengt van de eventuele wisseling van school. Voor de inschrijving bij ons definitief is, nemen we altijd eerst contact op met de aanleverende school.

Afspraak maken?

Via het contactformulier kunt u een aanvraag voor een informatief gesprek doen.

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Gré van Pelt
Directeur OBS De Tweesprong
Cookie instellingen