Overblijven

Op OBS De Tweesprong is een overblijfcommissie van ouders, die het overblijven regelt.
De overblijfkaarten zijn te koop bij Chantal Makatita.
  • Kleine overblijfkaart à 10 keer kost  € 14,--
  • Grote overblijfkaart à 26 keer kost  € 30,--
De overblijfkaarten blijven geldig tot met groep 8.
Het is ook mogelijk om uw kind(-eren) incidenteel over te laten blijven. Hiervoor betaalt u € 2,-- per leerling per keer. Deze bijdrage moet u contant betalen bij de overblijfouder.
U wordt d.m.v. een email, app of brief op de hoogte gehouden van uw saldo.
Zonder overblijfkaart of contante betaling is overblijven niet mogelijk!

U kunt het overblijfgeld ook overmaken op de bankrekening van de overblijf.
Het rekeningnummer van de overblijf is: NL17 INGB 0003684065 tnv Ouderraad OBS De Tweesprong.
Graag de naam van uw kind(-eren) erbij vermelden.

De coördinatie van het overblijf wordt gedaan door Chantal Makatita.

Voor vragen met betrekking tot het overblijf kunt het volgende e-mailadres gebruiken: overblijf2sprong@live.nl

Hier leest u de afspraken mbt overblijven: Afspraken_overblijven.pdf
 
Cookie instellingen