Bieb op school

Op OBS De Tweesprong hebben we al meerdere jaren Bibliotheek op School. Met de Bibliotheek op School werken OBS De Tweesprong en Bibliotheek Breda structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, zowel op school als thuis. De aanpak is altijd op maat: er is een goede boekencollectie op school aanwezig die altijd up-to-date wordt gehouden.
Door middel van een eigen pasje kunnen alle kinderen boeken lenen. 

Het belang van onderwijs

Een kind dat een kwartier per dag vrij leest, komt in aanraking met 1 miljoen woorden per jaar en leert er 1000 nieuwe woorden per jaar bij, daar kan geen lesmethode tegenop. Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.
Cookie instellingen