Verkeersveiligheid

Onze school heeft het Brabants Verkeers Veiligheids Label en mag zich daarmee een BVL school noemen. In het begin van het nieuwe schooljaar wordt o.l.v. de landelijke vereniging voor verkeersveiligheid 3VO de actie "De scholen zijn weer begonnen" gehouden. Het doel van die actie is de veiligheid rond (basis-)scholen te bevorderen en te bewaken. Ouders en andere weggebruikers met onjuist verkeersgedrag brengen hun en andermans kinderen in gevaar en maken de schoolomgeving onveilig.
Breng uw kind(eren) bij voorkeur te voet naar school en laat uw auto zoveel mogelijk thuis. Begin ook uw kind tijdig zelfstandig naar school te leren lopen en, als het echt nodig is, te fietsen.
De school is actief met het organiseren van activiteiten die te maken hebben verkeersgedrag rond de school en in de wijk. De ouders kunnen hier een centrale rol in spelen.
De school besteedt extra aandacht aan de verkeersveiligheid in de directie schoolomgeving.
Naast bovenstaande hebben we in de diverse groepen verkeersactiviteiten.
Cookie instellingen