Overblijven

Op OBS De Tweesprong is een overblijfcommissie van ouders, die het overblijven regelt.
De overblijfkaarten zijn te koop bij Chantal Makatita.
• Kleine overblijfkaart à 10 keer kost  € 14,--
• Grote overblijfkaart à 26 keer kost  € 30,--
De overblijfkaarten blijven geldig tot met groep 8.
Het is ook mogelijk om uw kind(-eren) incidenteel over te laten blijven. Hiervoor betaalt u € 2,-- per leerling per keer. Deze bijdrage moet u contant betalen bij de overblijfouder.
U wordt d.m.v. een email, app of brief op de hoogte gehouden van uw saldo.
Zonder overblijfkaart of contante betaling is overblijven niet mogelijk!

U kunt het overblijfgeld ook overmaken op de bankrekening van de overblijf.
Het rekeningnummer van de overblijf is: NL17 INGB 0003684065 tnv Ouderraad OBS De Tweesprong.
Graag de naam van uw kind(-eren) erbij vermelden.

De coördinatie van het overblijf wordt gedaan door Chantal Makatita.

Voor vragen met betrekking tot het overblijf kunt het volgende e-mailadres gebruiken: overblijf2sprong@live.nl


Afspraken m.b.t. overblijven

 • Overblijvers en begeleiders zijn via de school verzekerd.
 • Op woensdag is er geen overblijven.
 • De kinderen nemen iedere dag zelf hun brood mee en kunnen op school thee drinken. 
 • Het meenemen van noedelsoep is niet toegestaan.
 • Als een kind niet of niet voldoende eet, wordt dit gemeld aan de ouders. Dit gebeurt d.m.v. een briefje in de broodtrommel van het kind.
 • De kinderen worden om 12.00 uur opgevangen. 
 • Er wordt gezamenlijk gegeten.
 • Kinderen worden ingeschakeld bij het opruimen.
 • Tot 12.30 uur blijven de kinderen binnen en kunnen er spelletjes worden gespeeld, of er kan worden getekend of gelezen. Daarna mogen de kinderen bij goed weer onder toezicht naar buiten. Alle kinderen moeten hierbij op het schoolplein blijven.
 • Van 13.00 uur tot 13.15 uur houden leerkrachten weer toezicht.
 • We staan open voor alle hulp en suggesties m.b.t. het overblijven.
 • Van het overblijfgeld worden de overblijfouders betaald, een gedeelte gaat naar school voor de thee en  het gebruik van het lokaal. Er worden ook nieuwe materialen en spelletjes van aangeschaft.
 • Leerlingen die overblijven hebben zich te houden aan de regels die binnen de school gelden.
 •     Als zich tijdens het overblijven iets voordoet waarvan de overblijfkrachten denken dat de ouders het moeten weten, wordt er contact met de ouders gezocht. Ook wordt er een melding gedaan bij de groepsleerkracht.
 •     Als een kind zich voor de tweede keer niet aan de regels houdt, wordt het doorverwezen naar mijnheer Van Pelt. Als een kind daarna opnieuw de fout ingaat, wordt er direct contact gezocht met de ouders. Indien ook hierna geen verbetering optreedt, kan het kind voor bepaalde tijd niet meer overblijven.
 •   De school noch de overblijfouders zijn aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.