Structuur

Veel mensen weten graag waar ze aan toe zijn. Pas als het duidelijk is wat er van iemand verwacht wordt, en wat wij van anderen mogen verwachten, kan men kwaliteiten optimaal gebruiken om te ontwikkelen. 
Daarom proberen wij in alles zo duidelijk mogelijk te zijn: een duidelijke leerlijn in de school, duidelijke regels en duidelijke afspraken; met iedereen. Die afspraken komen we na en we verwachten dat andere mensen dat ook doen.
Onze regels en afspraken zijn duidelijk zichtbaar in de school. Schoolregels worden regelmatig centraal gesteld, zodat iedereen ze zich eigen kan maken. 
Cookie instellingen