Respect

Mensen groeien wanneer ze serieus genomen worden. Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor ouders en voor ons personeel. Daarom staan wij altijd open voor vragen die ons worden gesteld. We gaan graag tijdig in gesprek om elkaar te begrijpen en tot oplossingen te komen. We luisteren ernaar en proberen er zo goed mogelijk op te reageren; met respect voor ieders eigenheid.
Als we iets beloven, doen we het ook. Vanzelfsprekend verwachten wij dat ook van anderen. Zo bouwen we voortdurend aan een gemeenschap waarin iedereen zich welkom voelt.
Cookie instellingen