Welkom bij OBS de Tweesprong

OBS De Tweesprong is 'een wereldschool waar iedereen zich thuis voelt'.

We zijn een ontmoetingsplek voor leerlingen, ouders en team met een diverse achtergrond. We zijn er trots op dat in onze school de samenleving, in het klein, terug te vinden is. Het multiculturele karakter van onze school zorgt dat leerlingen en opvoeders de verschillen in cultuur leren kennen, begrijpen en waarderen. Het vormt een verrijking voor de school en ieders persoonlijke ontwikkeling. Mensen komen met elkaar in contact, leren van elkaar, leren met elkaar, groeien samen op en ontwikkelen zich.

Info nieuwe ouders

Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Als uw kind drie jaar en tien maanden is, mag uw kind maximaal vijf dagen komen wennen.  
Het is ook mogelijk dat u op zoek bent naar een andere school door b.v. een verhuizing. Uiteraard hebben wij dan ook de mogelijkheid om uw kind te plaatsen. We rekenen er op dat u de huidige school van uw kind op de hoogte brengt van de eventuele wisseling van school. Voor de inschrijving bij ons definitief is, nemen we altijd eerst contact op met de aanleverende school.
Wij stellen het erg op prijs als ouders/verzorgers een bewuste keuze maken voor onze school. Allereerst kunt u de schoolgids op deze website inzien. Mocht u dan nader kennis willen maken met onze school, dan bent u natuurlijk van harte welkom. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur.

Peutergroep Victor de Verkenner

Op OBS De Tweesprong hebben we een aparte peutergroep. Dat doen we samen met Kober Kinderopvang. De school neemt de kosten hiervoor op zich! Die groep is voor peuters, vanaf 3,5 jaar, die bij onze school zijn ingeschreven. Deze kinderen zitten op vrijdagochtend samen in het lokaal van de peutergroep. Zij zijn dan het groepje: Victor de Verkenner. Zij verkennen en ontdekken de basisschool waar ze straks heen gaan. 

 
    
Cookie instellingen