Protocollen

Hieronder vindt u de links naar protocollen en reglementen die voor school en/of bestuur gelden.Door op de naam te klikken opent u het betreffende document.

 
 School                        Pestprotocol
    Protocol social media
    Protocol zindelijkheid
    Brief privacy leerlinggegevens
    Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen
       
 Bestuur   Code goed bestuur
    Reglement GMR
    Gedragscode ter preventie ongewenst gedrag
    Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
    Psychosociaal veiligheidsplan    
    Flyer Parelklas
    Informatie Hoogbegaafdheid    
    Klokkeluidersregeling