Kernwaarden


Wij vinden dat onze school moet drijven op de volgende 5 pijlers:
 
Respect Mensen groeien wanneer ze serieus genomen worden. Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor ouders en voor ons personeel. Daarom staan wij altijd open voor vragen die ons worden gesteld. We luisteren ernaar en proberen er zo goed mogelijk op te reageren; met respect voor ieders eigenheid. En als we iets beloven, doen we het ook. Vanzelfsprekend verwachten wij dat ook van anderen. Zo bouwen we voortdurend aan een gemeenschap waarin iedereen zich welkom voelt.


 
Structuur Veel mensen weten graag waar ze aan toe zijn. Dat geldt zeker voor kinderen. Pas als het duidelijk voor ze is wat er van ze verwacht wordt, en wat zij van anderen mogen verwachten, kunnen zij hun kwaliteiten optimaal gebruiken om zich te ontwikkelen.
Daarom proberen wij in alles zo duidelijk mogelijk te zijn: een duidelijke leerlijn in de school, duidelijke regels en duidelijke afspraken; met iedereen. Die afspraken komen we na en we verwachten dat andere mensen dat ook doen.


 
Veiligheid Wij doen er alles aan om OBS De Tweesprong Dubbelwijs een veilige school te laten zijn; een school waar ieder kind zich thuis voelt, ouders zich welkom weten en personeel met plezier werkt. Daartoe besteden we onder andere veel tijd aan het ontwikkelen van positief gedrag. Daarom hebben we ook regels gemaakt en streven we erna dat het schoolgebouw schoon is en goed onderhouden. Mensen moeten zich op onze school op hun gemak voelen; dat vinden wij belangrijk.


 
Zelfstandigheid
 
Ieder kind heeft eigen kwaliteiten. Wij beschouwen het als onze taak die kwaliteiten zo veel mogelijk te ontwikkelen. Soms doen we dat door onze leerlingen uit te dagen, soms door ze wat extra hulp te bieden; soms moeten ze alleen aan de slag, soms samen met anderen. Wij stimuleren ze een eigen mening te vormen en daarvoor in de klas of in kleine groepjes uit te komen. Zo willen wij de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van onze leerlingen stimuleren.


 
Humor Serieus je best doen in een ontspannen sfeer: daarmee boek je uitstekende resultaten. Wij ervaren dat al jaren en daarom doen wij iedere dag ons best om op tijd het belang van kennis en vaardigheden een beetje te relativeren. Natuurlijk vinden wij presteren belangrijk - vraag maar eens naar onze Cito-scores - maar wij doen dat het liefst zonder stress, in een ongedwongen sfeer.