Kernwaarden


Wij vinden dat onze school moet drijven op de volgende 5 pijlers:

 
  

Mensen groeien wanneer ze serieus genomen worden. Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor ouders en voor ons personeel. Daarom staan wij altijd open voor vragen die ons worden gesteld. We gaan graag tijdig in gesprek om elkaar te begrijpen en tot oplossingen te komen. We luisteren ernaar en proberen er zo goed mogelijk op te reageren; met respect voor ieders eigenheid.

Als we iets beloven, doen we het ook. Vanzelfsprekend verwachten wij dat ook van anderen. Zo bouwen we voortdurend aan een gemeenschap waarin iedereen zich welkom voelt.


 
 

Veel mensen weten graag waar ze aan toe zijn. Pas als het duidelijk is wat er van iemand verwacht wordt, en wat wij van anderen mogen verwachten, kan men kwaliteiten optimaal gebruiken om te ontwikkelen. 

Daarom proberen wij in alles zo duidelijk mogelijk te zijn: een duidelijke leerlijn in de school, duidelijke regels en duidelijke afspraken; met iedereen. Die afspraken komen we na en we verwachten dat andere mensen dat ook doen.

Onze regels en afspraken zijn duidelijk zichtbaar in de school. Schoolregels worden regelmatig centraal gesteld, zodat iedereen ze zich eigen kan maken.  


 
 

Wij doen er alles aan om OBS De Tweesprong een veilige school te laten zijn; een school waar ieder kind zich thuis voelt, ouders zich welkom weten en personeel met plezier werkt. Daartoe besteden we onder andere veel tijd aan het ontwikkelen van positief gedrag. 

Voor elkaar klaarstaan, elkaar steunen en goed communiceren is hierbij belangrijk.

Daarom hebben we ook regels gemaakt en streven we ernaar dat het schoolgebouw schoon is en goed onderhouden. Mensen moeten zich op onze school op hun gemak voelen; dat vinden wij belangrijk.


 
 

Iedereen heeft eigen kwaliteiten.  Wij beschouwen het als onze taak ieders kwaliteiten zo veel mogelijk te ontwikkelen. Soms doen we dat door uit te dagen zelfstandig nieuwe dingen te proberen; soms door wat extra hulp te bieden; soms door samenwerking met anderen benutten.

Wij stimuleren iedereen een eigen mening te vormen en daarvoor in de klas, in kleine groepjes, in gesprekken en overleggen uit te komen.

Zo willen wij de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van alle betrokkenen stimuleren.

 

Serieus je best doen in een ontspannen sfeer: daarmee boek je uitstekende resultaten. Wij ervaren dat al jaren en daarom doen wij iedere dag ons best om op tijd het belang van kennis en vaardigheden een beetje te relativeren.

Prestaties vinden wij erg belangrijk, maar plezier des te meer, want zonder plezier, kun je niet presteren.