Belangrijke info voor openen school 11 mei a.s.!

24-04-2020
Beste ouders/verzorgers,

Zoals we u eerder hebben gemeld, moeten de scholen vanaf 11 mei a.s. weer open gaan. Net als u vinden ook wij het spannend, maar vooral ook leuk om weer te gaan beginnen. Vooral fijn om alle kinderen weer te gaan zien!

Wij moeten ons aan de veiligheid en aan andere voorwaarden houden. Hoe we dat doen leest u in korte punten hieronder.
De MR van de school heeft hiermee ingestemd.

Graag goed doorlezen en rekening mee houden:

 • Van iedere groep is de helft van het aantal leerlingen, 2x een hele dag, aanwezig.
  De ene helft op maandag/donderdag en de andere helft op dinsdag/vrijdag.

 • Op woensdag zijn er geen groepen op school.

 • U krijgt via de leerkracht van uw kind vanmiddag de vaststaande verdeling door via Ouderportaal. 

 • Broertjes en zusjes zijn op dezelfde dagen ingedeeld.

 • Om spreiding mogelijk te maken, gaan we werken met ruimere begin- en eindtijden:
  Ochtend: beginnen tussen 08.30 en 08.45 u / ophalen tussen 12.00 en 12.15 u.
  Middag: beginnen tussen 13.00 en 13.15 u / ophalen tussen 15.15 en 15.30 u. 

 • De groepen 1 t/m 4 worden gebracht en gehaald via de Kapelstraat.
  De groepen 5 t/m 8 gebruiken de uitgang aan de Meent-kant.  

 • Ouders/verzorgers mogen niet het schoolplein opkomen en daardoor dus ook niet in de school komen.
  Leerkrachten staan buiten om de kinderen te ontvangen. 

 • Houdt u zich als volwassenen a.u.b. aan de richtlijnen van 1,5 meter afstand met andere volwassenen als u uw kind brengt en ophaalt.
  Graag de toegangspaden vrij laten voor de doorstroom.

 • Er is in principe geen gelegenheid voor overblijven.

 • De aanwezige kinderen van groep 1 t/m 3 krijgen les van hun leerkracht. De kinderen die thuis zijn, krijgen werk van de juf. 

 • De aanwezige kinderen van groep 4 t/m 8 krijgen les van hun leerkracht. Daarnaast blijven de online-lessen tussen 10.00 en 12.00 uur op alle dagen gewoon doorlopen voor alle kinderen! 

 • Kinderen van ouders uit vitale beroepen blijven we de hele week tijdens schooltijden opvangen.

 • Als de leerkracht het nodig vindt, kan hij/zij een klein aantal kinderen op woensdag extra naar school laten komen.
  Met betreffende ouders zal dit besproken worden.

 • We zullen uiteraard rekening houden met hygiëneregels, zoals bijvoorbeeld handen wassen en schoonmaak.
  Tip: Geef uw kind een pakje papieren zakdoekjes mee.
   
 • De RIVM-richtlijnen blijven we volgen. Dus kinderen moeten thuisblijven bij de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts. 
 • De school is verplicht weer open op advies van de deskundigen, we verwachten dus ook alle kinderen weer op hun dagen op school.

We hopen u hiermee duidelijk geïnformeerd te hebben.
Nogmaals willen we u een groot compliment geven voor wat u de afgelopen weken hebt gedaan met en voor uw kind, onze leerlingen!

Nu genieten van een welverdiende vakantie van 2 weken!

Met vriendelijke groet,

Gré van Pelt
Directeur OBS De Tweesprong