8,1 voor OBS De Tweesprong!

16-09-2019
Heel trots zien we dat we een keurige 8,1 hebben behaald op de vergelijkingssite van RTL-Nieuws. Met deze score zijn we de op één na hoogst scorende school van Breda! Een groot compliment aan de kinderen én aan het team!
De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft de eindtoetsresultaten van ruim 6.000 basisscholen geanalyseerd en op een zo eerlijk mogelijke manier vergeleken. RTL Nieuws vergelijkt de resultaten van de Eindtoets van alle basisscholen. Hierbij houden zij rekening houden met achterstanden van leerlingen. De scores van de laatste 3 jaren worden meegerekend.
De verplichte eindtoets in groep 8, voorheen beter bekend als de cito-toets, levert naast resultaten voor leerlingen ook gemiddelde scores voor scholen op. Die scores worden onder meer door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt om de kwaliteit op scholen in kaart te brengen.
Benieuwd naar scores van andere scholen? Deze kunt u hier terugzoeken: Scholenonderzoek RTL Nieuws

Uiteraard weten we dat de Eindtoets maar een onderdeel is van alle vorderingen die kinderen op de basisschool maken. Het is voor ons echter wel een 'bewijs' dat ons onderwijs van een hoog niveau is. De leerlingen halen dus, naar eigen vermogen, hun optimale resultaat! Het bevestigt het inspectierapport, dat wij goed zicht hebben op de ontwikkeling van kinderen.
Nogmaals, iets waar we erg trots op mogen zijn!