Stakingsdag 15 maart a.s.

14-03-2019
Morgen, vrijdag 15 maart, is er een grote onderwijsstaking. Ook onze school zal die dag gesloten zijn.
We hebben u hierover al eerder geïnformeerd. U heeft reeds een brief vanuit het bestuur gekregen hierover.
Graag geven we u nog kort de redenen van staking aan.
Lerarentekort:
Er is en dreigt een groot lerarentekort. Ook wat invallers betreft.
Binnen onze school hebben we dit tot op heden op kunnen lossen door een RT-leerkracht in te laten vallen, waardoor hij/zij op zo’n dag geen extra hulp aan kinderen buiten de klas kan geven. Daarnaast komen regelmatig collega’s die parttime werken een dag extra werken om iemand te vervangen. Dit betekent extra werkdruk voor deze collega’s. 
Met meer financiën hopen we dat we extra collega's kunnen aanstellen.

Bezuiniging onderwijsachterstandsmiddelen:
De regeling voor de bekostiging van leerlingen gaat veranderen per 1 augustus 2019. Deze extra financiële middelen voor het tegengaan van onderwijsachterstanden, worden voor veel scholen flink minder door deze nieuwe regeling. Hierdoor kan er een bezuiniging op personeelsgebied op onze school moeten plaatsvinden.

Materiële zaken:
Naast geld voor leerkrachten, krijgen scholen ook geld voor het aanschaf van boeken, schriften, computers, licenties, pennen, enzovoorts. Deze bedragen zijn al jaren hetzelfde, terwijl de materialen wel duurder worden. Hierdoor worden bijvoorbeeld lesmethodes minder vaak vervangen en verouderen dus. We kunnen minder verbruiksmaterialen aanschaffen, zoals potloden, klei, papier enzovoorts.
Doordat we extra subsidies van de gemeente hebben gekregen, hebben we nieuwe Chromebooks voor de kinderen kunnen aanschaffen. Dit is een eenmalige subsidie. Het wordt over een paar jaar dus lastig om deze te vervangen.

Investering huisvesting
Wij hebben natuurlijk ontzettend veel geluk met ons nieuwe gebouw. Dit gebouw moet ook onderhouden worden de komende jaren. Net als een huis heeft ook een school onderhoud nodig, als hierop bezuinigd wordt kan de boel er binnen een paar jaar minder mooi uitzien maar ook echt gebreken gaan vertonen. Dat geldt voor bouwkundige zaken, maar ook voor de schoonmaak. De kosten voor schoonmaak zijn vele malen hoger dan het bedrag wat de school er voor krijgt. De extra kosten moeten dus uit andere potjes gehaald worden, bijvoorbeeld een dag een leerkracht minder laten werken.

Werkdruk:
Leraren krijgen er steeds meer taken bij. Regelmatig horen we dat er op scholen meer gesport moet worden, meer muziekonderwijs gegeven moet worden, scholen moeten zorgen dat vrijwel alle kinderen passend onderwijs krijgen, leerkrachten uitgebreide administratie van de kinderen moeten bijhouden, ze moeten overleggen met allerlei partijen die ook betrokken zijn bij het kind, ze een kind zindelijk moeten maken, kinderen op medisch gebied moeten ondersteunen/behandelen, enzovoorts. 
Kortom de werkdruk neemt voor het mooie beroep heel erg toe. Hierdoor kiezen minder jongeren er voor om leerkracht te worden en haken steeds meer leerkrachten af vanwege die extra werkdruk. 

Het gevaar is duidelijk aanwezig dat er een flink tekort aan leerkrachten ontstaat, of eigenlijk al is. Dit zorgt voor een toename in werkdruk van de zittende leerkrachten én zeker ook voor grotere klassen. Dat gunnen we onze kinderen (en leerkrachten) toch niet!!
Daarom hebben we als team besloten om ook dit keer weer te staken. Hopelijk met positief effect voor uw kind!