Anti-pestregels Leerlingenraad

07-11-2018
De leerlingen uit de Leerlingenraad hebben met elkaar een 10-tal regels opgesteld om het pesten op school te voorkomen. Een mooi initiatief van de kinderen. Iedereen binnen de school kan elkaar hierop aanspreken.
Hiermee blijven we constant bezig met het zijn van een veilige school voor alle kinderen.
Via onderstaande link kunt u de regels zien.