Heusdenhout Nieuws

28-05-2018
In het wijkblad Heusdenhout Nieuws staat een leuk artikel over de nieuwbouw van onze school.
Bij OBS De Tweesprong vindt al enige tijd een grote verbouwing plaats. Het gebouw wordt grondig gerenoveerd. Tevens wordt de school met een groot gedeelte uitgebreid. Zo komt er een nieuwe speelzaal, aula, 4 lokalen, bibliotheek, personeelskamer en kantoorruimtes bij. Het gebouw gaat voldoen aan de eisen van frisse scholen. Uiteraard krijgt ook het schoolplein een grondige opknapbeurt.
De school zal hiermee voldoen aan de wensen die het hedendaagse en toekomstige onderwijs met zich meebrengt. Kwalitatief biedt de school al vele jaren goed onderwijs, zoals blijkt uit inspectierapporten, scores bij eindtoetsen én tevredenheidspeilingen bij ouders, leerlingen en personeel. In het nieuwe gebouw hebben we de mogelijkheden om dit nog verder uit te bouwen. We begeleiden de leerlingen op een deskundige wijze in hun ontwikkeling naar een voor het kind best passend onderwijsniveau.
Ook nieuw is dat er een peuterspeelzaal zal gaan starten. Hierdoor kunnen we een doorgaande lijn creëren van peuter- naar kleuterklas. Het is heel prettig dat kinderen een ononderbroken leer- en ontwikkelperiode hebben. Dat kunnen we op deze wijze, door een intensieve samenwerking, realiseren.
De verbouwing en inrichting zullen aan het eind van dit schooljaar klaar zijn. Mogelijk worden in de zomervakantie nog wat laatste werkzaamheden verricht. Het nieuwe schooljaar starten we in ons nieuwe gebouw!
Heeft u interesse in onze school, dan kunt u uiteraard een keer langskomen voor een vrijblijvend informatief gesprek en een rondleiding. Momenteel zitten we in Kameelstraat 2.
U kunt ons bereiken via 076-5811575 en/of info@obsdetweesprong.nl.