Schoolkalender - Markantdag

Data:
04-10-2019
Alle leerlingen vrij.
Studiedag voor alle medewerkers van Markant Onderwijs.