18 juni 2018

Deze week hebben de leerlingen van groep 8 kennismaking op hun VO-school.
Vergadering van de Ouderraad.